Czasy historyczne – Beskid Żywiecki

Czasy historyczne – Beskid Żywiecki

Z początkiem X wieku omawiany teren stał się pograniczem dwóch formujących się właśnie państw: Polski i Węgier. Pogranicze to tworzyły historyczne krainy: Małopolska ,a ściślej jej południowo-zachodni skrawek zwany Ziemią Żywiecką (Żywiecczyzna) oraz leżąca na Słowacji Orawa.

Na omawianym obszarze granica między Polską a Węgrami przebiegała głównym karpackim grzbietem wododziałowym, tj. na linii: przeł. Glinka (845 m) – Gruba Buczyna (1132 m) – przeł. Bory Orawskie (930 m) – Trzy Kopce (1216 m) – Pilsko (1557 m) – przeł. Glinne (809 m). W okresie rozbiorów Polski stała się ona granicą austriackiej Galicji i Węgier, zaś po rozpadzie monarchii austriackiej, po I wojnie światowej, oddzielała odrodzoną Polskę od nowo utworzonego państwa czechosłowackiego. W latach 1939-1945 rozgraniczała terytorium III Rzeszy od prohitlerowskiego państwa słowackiego, a następnie, po II wojnie światowej, ponownie Polskę i Czechosłowację. Od 1 stycznia 1993 roku jest granicą Polski i niezależnej Republiki Słowackiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *