Beskid Żywiecki – Ochrona przyrody

Beskid Żywiecki – Ochrona przyrody

Na omawianym obszarze, po polskiej stronie zlokalizowane są cztery rezerwaty przyrody:

Rezerwat leśny „Romanka” — utworzony został w roku 1963 dla ochrony górnoreglowego boru świerkowego na szczycie Romanki (1150 — 1366 m), który jest pozostałością …

Beskid Żywiecki – Świat zwierząt

Beskid Żywiecki – Świat zwierząt

Intensywna działalność człowieka, zwłaszcza w przeciągu ostatnich 100 lat, spowodowała, że wiele gatunków zwierząt całkowicie zniknęło, inne zaś, zwłaszcza większe ssaki, występują w niewielkich ilościach. Tępienie zwierząt, szczególnie przez coraz liczniejszych kłusowników stało się ostatnio …

Beskid Żywiecki – Szata roślinna

Beskid Żywiecki – Szata roślinna

W grupie Pilska, Romanki i Lipowskiej ok. 75% powierzchni pokrywają lasy. Pierwotnym drzewostanem, który trwał na tym terenie do XV w. praktycznie bez ingerencji ludzkiej był mieszany las bukowo-jodłowy z domieszką świerka, a także jawora …

Beskid Żywiecki – Topografia i hydrografia

Beskid Żywiecki – Topografia i hydrografia.

Teren opisywany obejmuje fragmenty Beskidu Żywieckiego (po polskiej stronie) oraz Beskidu Orawskiego (po stronie słowackiej), przylegające do odcinka głównego grzbietu karpackiego pomiędzy przełęczami Glinką (zwaną też Ujsolską — 845 m) na zachodzie a Glinnem …

Początki turystyki w Beskidzie Śląskim

Początki turystyki w Beskidzie Śląskim przypadają na pierwsze lata XIX w. Przez długi czas głównym i dość często odwiedzanym celem większych wypraw turystycznych były źródła Wisły* oraz szczyt Baraniej Góry jako jej „rodzicielki”. Pierwszą udokumentowaną wycieczkę na Baranią Górę odbył …

Kultura duchowa śląskich górali

Niezmiernie bogata była kultura duchowa śląskich górali, przejawiająca się też w rozlicznych zwyczajach, wierzeniach, legendach i „powiarkach”. Już z początkiem grudnia chodzili po domach „Mikołaje” — barwny orszak przebierańców ze św. Mikołajem na czele, który egzaminował dzieci ze znajomości „ojczenasza” …

Muzyka, taniec i pieśń kultury góralskiej

Muzyka, taniec i pieśń stanowią ten składnik kultury góralskiej, który kultywowany jest najżywiej przez liczne grupy folklorystyczne na całym terenie Beskidu Śląskiego. Typową skalą dla muzyki omawianego regionu jest tzw. skala wałaska, zwana również góralską lub żywiecką. Jej źródłem było …

Kultura ludowa – Beskid Śląski

Wędrując po beskidzkich szlakach warto przyjrzeć się uważnie nie tylko cudom przyrody, ale także dziełom rąk i różnorodnym świadectwom bogatej kultury duchowej ludu góralskiego. Na każdym kroku spotykamy bowiem przykłady wysokiego kunsztu rzemieślniczego, dużego smaku artystycznego i wyjątkowych duchowych walorów …