Muzyka, taniec i pieśń kultury góralskiej

Muzyka, taniec i pieśń stanowią ten składnik kultury góralskiej, który kultywowany jest najżywiej przez liczne grupy folklorystyczne na całym terenie Beskidu Śląskiego. Typową skalą dla muzyki omawianego regionu jest tzw. skala wałaska, zwana również góralską …

Kultura ludowa – Beskid Śląski

Wędrując po beskidzkich szlakach warto przyjrzeć się uważnie nie tylko cudom przyrody, ale także dziełom rąk i różnorodnym świadectwom bogatej kultury duchowej ludu góralskiego. Na każdym kroku spotykamy bowiem przykłady wysokiego kunsztu rzemieślniczego, dużego smaku artystycznego i wyjątkowych duchowych walorów …

Szlak turystyczny – Bukowiec Szkoła – Herczawa

Szlak turystyczny – Bukowiec Szkoła – Herczawa

Szlak turystyczny – 36Z – zielony. Bukowiec Szkoła (450 m) – grzbiet Komorowskiego Gronia (665 m; 45 min.) – Herczawa (610 m). 1.15 g.

Suma podejść 225 m. GOT 6 pkt.

Za wyjątkiem …

Szlak turystyczny – Marków – schronisko na Girowej

Szlak turystyczny – Marków – schronisko na Girowej

Szlak turystyczny – 35Z – zielony. Marków (560 m) – schronisko na Girowej (790 m). 40 min. Suma podejść 230 m. GOT 4 pkt.

Łatwy i zdecydowanie najkrótszy szlak dojściowy do schr. …

Szlak turystyczny – Mosty k. Jabłonkowa – schronisko na Girowej

Szlak turystyczny – Mosty k. Jabłonkowa – schronisko na Girowej

Szlak turystyczny – 34C – czerwony. Mosty k. Jabłonkowa (520 m) – Studzieniczne (ok. 700 m; 50 min.) – rozdroże pod Girową (750 m; 1.10 g.) – schronisko na Girowej …

Szlak turystyczny – Nawsie – schronisko na Girowej

Szlak turystyczny – Nawsie – schronisko na Girowej

Szlak turystyczny – 33Z – zielony. Nawsie (380 m) – Jabłonków skrzyżowanie (385 m; 20 min.) – Jabłonków ĆSAD (385 m; 25 min.) – Jabłonków Lyski (400 m; 1 g.) – Płoniawa …

Szlak turystyczny – Bukowiec „U Sikory” – schronisko na Girowej

Szlak turystyczny – Bukowiec „U Sikory” – schronisko na Girowej

Szlak turystyczny – 32C – Czerwony. Bukowiec „U Sikory” (430 m) – Bukowiec Szkoła (450 m; 25 min.) – Komorowski Groń (650 m; 1.05 g.) – schronisko na Girowej (790 …

Szlak turystyczny – Siodło pod Groniczkiem – Rozdroże pod Wielką Czantorią

Szlak turystyczny – Siodło pod Groniczkiem – Rozdroże pod Wielką Czantorią

Szlak turystyczny – 31N – niebieski. Siodło pod Groniczkiem (824 m) – pod Kyrkawicą (940 m; 25 min.) – Wielki Stożek (978 m; 40 min.) – Rozdroże pod Wielkim …

Szlak turystyczny – Bukowiec U Sikory – Filipka

Szlak turystyczny – Bukowiec U Sikory – Filipka

Szlak turystyczny – 30C – czerwony. Bukowiec U Sikory (430 m) – Piosek (415 m; 15 min.) – Baginiec (780 m; 1.15 g.)* – Siodło pod Groniczkiem (824 m; 2 g.) – …

Szlak turystyczny – Jabłonków – Siodło pod Groniczkiem

Szlak turystyczny – Jabłonków – Siodło pod Groniczkiem

Szlak turystyczny – 29Ż – żółty. Jabłonków (385 m) – Jabłonków skrzyżowanie (385 m; 5 min.) – Radwanów (430 m; 25 min.) – Siodło pod Groniczkiem (824 m). 1.45 g.

Suma podejść …