Historia Beskidu Śląskiego – do XV wieku

Historia Beskidu Śląskiego

Trudno powiedzieć, kiedy człowiek po raz pierwszy pojawił się w rejonie Beskidu Śląskiego. W połowie 5 tysiąclecia p.n.e. przez pobliską Bramę Morawską dotarły na nasze ziemie z basenu Dunaju pierwsze grupy ludności …

Zwierzęta Beskidu Śląskiego

Zwierzęta Beskidu Śląskiego

Świat zwierząt na opisywanym terenie jest stosunkowo ubogi — dotyczy to zwłaszcza wszystkich większych ssaków i ptaków. Znaczna liczba gatunków, dawniej wcale tu pospolitych, znikła zupełnie na przestrzeni ostatnich 100 lat. Przyczyną tego zjawiska jest — podobnie …

Roślinność Beskidu Śląskiego

Roślinność Beskidu Śląskiego

Roślinność Beskidu Śląskiego układa się jak wszędzie w górach — w charakterystyczne piętra roślinne, różniące się między sobą zarówno występowaniem poszczególnych gatunków roślin, jak i całych ich zespołów. Sięgające do ok. 500 m npm piętro pogórza pierwotnie …

Początki turystyki w Beskidzie Śląskim

Początki turystyki w Beskidzie Śląskim przypadają na pierwsze lata XIX w. Przez długi czas głównym i dość często odwiedzanym celem większych wypraw turystycznych były źródła Wisły* oraz szczyt Baraniej Góry jako jej „rodzicielki”. Pierwszą udokumentowaną wycieczkę na Baranią Górę odbył …

Kultura duchowa śląskich górali

Niezmiernie bogata była kultura duchowa śląskich górali, przejawiająca się też w rozlicznych zwyczajach, wierzeniach, legendach i „powiarkach”. Już z początkiem grudnia chodzili po domach „Mikołaje” — barwny orszak przebierańców ze św. Mikołajem na czele, który egzaminował dzieci ze znajomości „ojczenasza” …