Z historii turystyki Beskidu Żywieckiego

Z historii turystyki Beskidu Żywieckiego

O rozwoju turystyki (w dzisiejszym rozumieniu tego słowa) w polskiej części omawianego terenu, można praktycznie mówić od 2. połowy XIX w. Wcześniej, poza mieszkańcami górskich wiosek, pasterzami, zbójnikami, przemytnikami, przedstawicielami …

Orava od XVII wieku do II wojny światowej

Orava od XVII wieku do II wojny światowej

W latach 1605-1606 kilka orawskich wsi, między innymi Jasenica, Klin, Półgóra i Rabcza, spustoszonych zostało przez powstańcze oddziały S. Bocskaya. W Jasenicy na przykład, po takim najeździe pozostały tylko cztery domy, zaś …

Orava do XVII wieku

Orawa do XVII wieku

W latach 1003-1018 Orawa wraz z całą Słowacją znalazła się w posiadaniu Bolesława Chrobrego. Po nim władzę tutaj objęło Królestwo Węgier. Współczesny Bolesławowi Chrobremu król węgierski Stefan I (późniejszy święty), dokonał administracyjnego podziału kraju na komitaty …

Żywiecczyzna od II wojny światowej

Żywiecczyzna od II wojny światowej

O świcie 1. września 1939 roku przez przeł. Zwardońską i przeł. Przysłop wkroczyły w dolinę Soły oddziały 7. Bawarskiej Zmechanizowanej Dywizji Piechoty pod dowództwem gen. Otta. Przewodnikiem przedniej straży tej dywizji był Alojzy Wagner, kierownik …

Żywiecczyzna do II wojny światowej

Żywiecczyzna do II wojny światowej

Niewiele da się powiedzieć o najwcześniejszej historii Ziemi Żywieckiej. Prawdopodobnie wraz z resztą Małopolski należała do słowiańskiego plemienia Wiślan, którzy w IX wieku stworzyli własną organizację terytorialną, zwaną czasem państwem. Wiadomo, że Wiślanie zostali podbici …

Czasy historyczne – Beskid Żywiecki

Czasy historyczne – Beskid Żywiecki

Z początkiem X wieku omawiany teren stał się pograniczem dwóch formujących się właśnie państw: Polski i Węgier. Pogranicze to tworzyły historyczne krainy: Małopolska ,a ściślej jej południowo-zachodni skrawek zwany Ziemią Żywiecką (Żywiecczyzna) oraz leżąca na …

Pradzieje – Beskid Żywiecki

Pradzieje – Beskid Żywiecki

Omawiany obszar Żywiecczyzny i Orawy niemal pozbawiony jest znalezisk archeologicznych. W tej sytuacji na temat prehistorii opisywanego obszaru można jedynie wnioskować odwołując się do odkryć dokonanych w najbliższym sąsiedztwie i wiązać je z dobrze poznanymi terenami …

Z historii Milówki – Dzwon niedzielny – 1932 rok

Milówka pow. Żywiec.

S M. P. (część umundurowana) w Milówce pow. żywiec wraz z Ks. Patronem Fr. Bednarczykiem będzie wkrótce obchodziło 20-lecie swego istnienia.

W dniu 20 ub. miesiąca odbył się tu półdniowy kurs organizacyjny dla Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej, …