Dawna wieś beskidzka

DAWNA WIEŚ BESKIDZKA

Tereny górskie, jak już wspomnieliśmy, dość długo opierały się kolonizacji. Dotyczyło to zwłaszcza okresu do końca XVI w., gdy podstawą utrzymania wsi było rolnictwo.

Pierwotne rolnictwo w górach cechował swoisty „półnomadyzm”: górale mieszkali wprawdzie w stałych miejscach, …

Historia Beskidu Śląskiego –  XIX – XX wiek

Historia Beskidu Śląskiego –  XIX – XX wiek

W II połowie XIX stulecia powstało też szereg innych polskich stowarzyszeń o charakterze oświatowo-kulturalnym i społecznym, jak np. Towarzystwo Rolnicze (założone w 1868 r., kierowane przez Jerzego Cienciałę, a później Józefa Zaleskiego), …

Historia Beskidu Śląskiego –  XVI – XVIII wiek

Historia Beskidu Śląskiego –  XVI – XVIII wiek

W 1560 r. książę cieszyński Wacław III Adam przekazał swemu synowi Fryderykowi Kazimierzowi uposażenie, składające się z wydzielonych w odrębną jednostkę administracyjną: Frydka, Frysztatu (dzisiejsza Karwina), Skoczowa i Strumienia, wraz z otaczającymi …

Historia Beskidu Śląskiego – do XV wieku

Historia Beskidu Śląskiego

Trudno powiedzieć, kiedy człowiek po raz pierwszy pojawił się w rejonie Beskidu Śląskiego. W połowie 5 tysiąclecia p.n.e. przez pobliską Bramę Morawską dotarły na nasze ziemie z basenu Dunaju pierwsze grupy ludności neolitycznej, zaliczane do tzw. kultury …

Zwierzęta Beskidu Śląskiego

Zwierzęta Beskidu Śląskiego

Świat zwierząt na opisywanym terenie jest stosunkowo ubogi — dotyczy to zwłaszcza wszystkich większych ssaków i ptaków. Znaczna liczba gatunków, dawniej wcale tu pospolitych, znikła zupełnie na przestrzeni ostatnich 100 lat. Przyczyną tego zjawiska jest — podobnie …

Roślinność Beskidu Śląskiego

Roślinność Beskidu Śląskiego

Roślinność Beskidu Śląskiego układa się jak wszędzie w górach — w charakterystyczne piętra roślinne, różniące się między sobą zarówno występowaniem poszczególnych gatunków roślin, jak i całych ich zespołów. Sięgające do ok. 500 m npm piętro pogórza pierwotnie …